De werkgroep bestaat uit: Mira, Els, Karin, Hanneke, Joke en Marleen

Hieronder stellen wij ons apart even aan je voor.

Joke ten Dam

Ik ben initiatiefnemer en voorzitter van het Autismecafé. Ik ben eerste contactpersoon voor de gastsprekers van de themabijeenkomsten. Ik heb jarenlang gewerkt in de hulpverlening en heb mij sinds de jaren 90 gespecialiseerd in het coachen van mensen met autisme, waarmee ik me ook echt verbonden voel. Graag zet ik me voor hen in voor een beter leven. Het organiseren van het Autismecafé is één daarvan. Ontmoeting, herkenning en verbinding zijn hierbij belangrijke thema’s. 

Karin van Goor

Ik ben contactpersoon/secretaris van de werkgroep Autismecafé Assen.
Ik ben gepensioneerd, tante van een jong volwassene met autisme. Ik voel me betrokken bij mensen met autisme omdat ik geloof in hun kracht en hun persoonlijke kwaliteiten. Mijn werkzaamheden voor Autismecafé Assen zijn voornamelijk secretarieel en organisatorisch.

Marleen Fokkema

Ik heb 33 jaar bij MEE Drenthe gewerkt, hoofdzakelijk als gezinsondersteuner; daar heb ik ervaring opgedaan met autisme. Ik ben inmiddels met pensioen. Mijn rol binnen het Autismecafé is het notuleren van vergaderingen, het contact onderhouden met het Schakelveld en meedenken over de invulling van de avonden.

Mira Homan

Sinds de diagnose Autisme bij mijn oudste dochter zet ik mij in om mensen met autisme beter te begrijpen en te ondersteunen in het dagelijks leven. Ik ben werkzaam bij Scauting als ambulant begeleider. Daarvoor was ik coördinator van het Autisme Expertise Netwerk Drenthe. Ik denk mee over de invulling van de avonden en maak daarvan de verslagen.

Els Zantinge

Ik ben penningmeester voor het Autismecafé Assen. Enkele jaren geleden was ik zelf op zoek naar antwoorden op vele vragen nadat onze zoon autisme bleek te hebben. In het Autismecafé vond ik veel antwoorden, maar nog veel belangrijker; ”ik vond er mensen die mij begrepen!“. Door mij in te zetten voor het Autismecafé hoop ik dat veel mensen ook ervaren dat ze niet alleen staan.

Hanneke Kappen

Ik ben gespreksleider bij Autismecafé Assen. In autisme zit waarde, schoonheid en inspiratie verborgen. Niet iedereen beseft dat nog. Ik draag er graag aan bij dat aan het licht te brengen. Ik ben dagvoorzitter, gespreksleider en coach, werkte jarenlang in Hilversum voor radio en TV. Sinds 2019 ben ik als columnist/kwartiermaker verbonden aan Scauting. Ik publiceer twee keer per maand op Scauting.nl een geschreven portret van iemand die met autisme bekend is. Kunst en muziek vormen de rode draad in mijn bestaan. Ik heb een grote passie voor de kunst van het interviewen.