Het Autismecafé

Het Autismecafé is er voor jou als je je betrokken voelt bij autisme, als ouder, als persoon met autisme, hun familie en hun netwerk. Het biedt een laagdrempelige plek dicht bij huis, waar je met je vragen terecht kunt. In een ontspannen sfeer kun je lotgenoten ontmoeten, praktische en emotionele ondersteuning vinden rond begeleiding en opvoeding. Daarnaast kun je in contact komen met verschillende vormen van hulp en ondersteunende organisaties.

De werkgroepleden die het Autismecafé organiseren doen dit op vrijwillige basis. Vijf keer per jaar is er een bijeenkomst rondom een bepaald thema.

Bij ieder thema worden gasten en/of ervaringsdeskundigen uitgenodigd die over het thema hun persoonlijke verhaal delen. De werkgroep weet, samen met Hanneke Kappen als gespreksleider, de bezoekers van het café met elkaar te verbinden. Hanneke zorgt bovendien per avond voor een bijpassende muzikale omlijsting (trouwe bezoekers weten dit inmiddels). Bezoekers ervaren die als een vertrouwde sfeer waar iedereen zich snel thuis kan voelen. Tijdens de pauze en na afloop van de avond zijn de werkgroepleden beschikbaar voor het beantwoorden van vragen.

Iedere thema-avond zijn er ook vrijwilligers aanwezig van onder andere NVA, Balans, Autisme Expertise Netwerk Drenthe en van MEE Drenthe. Bezoekers kunnen ook daar vragen stellen en eventueel documentatie meenemen.