Home

Het Autismecafé Assen is een ontmoetingsplek voor ouders van kinderen of jongeren met autisme. Het ontmoeten van andere ouders is prettig. Je ziet dat je niet de enige bent, er is begrip voor je situatie en je kunt ervaringen uitwisselen. Maar ook andere bezoekers zijn van harte welkom, mensen zonder autisme, mensen met autisme , familieleden, vrienden en hulpverleners. Vijf keer per jaar worden avonden georganiseerd rondom een bepaald thema.

De werkgroepleden die het Autismecafé organiseren zijn vrijwilligers. Voor financiering van het café zijn we afhankelijk van sponsors en giften.

Wilt u het Autismecafé ondersteunen, dan kan dat door een gift over te maken op bankrekeningnummer NL39 SNSB 0706 0704 10 ten name van Stichting Autismecafé Assen. Alvast hartelijk dank daarvoor.

Thema’s in 2020:

30 januariAutisme en eenzaamheid
26 maartAutisme en onderwijs
28 meiAutisme in het gezin
nog niet
bekend
Autisme en de anderhalve meter samenleving

Locatie:

MFA Het Schakelveld, Witterhoofdweg 1a, 9405 HX  Assen

Aanvang:

De avonden beginnen om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Entree is gratis, voor de koffie en thee vragen wij een vrijwillige bijdrage van 2,= euro.

Internet               www.autismecafeassen.nl   
E-mail                  info@autismecafeassen.nl

Facebook             www.facebook.com/Autismecafe-assen