Financiering

Voor financiering van het Autismecafé zijn we afhankelijk van sponsors en giften. De werkgroepleden die het Autismecafé organiseren zijn vrijwilligers.

De bijeenkomsten van het Autismecafé Assen worden (mede-)gefinancierd door STILA, Stichting Stimulering Leefbaarheid Assen.

Het Autismecafé is afhankelijk van een subsidie en jullie financiële bijdragen. Je kunt ons helpen door ons daarmee te ondersteunen.

Dat kan op door ‘Vriend’ te worden van het Autismecafé.

Je kunt een gift overmaken op bankrekeningnummer NL39 SNSB 0706 0704 10 ten name van Stichting Autismecafé Assen. Alvast hartelijk dank daarvoor!