Financiering

De werkgroepleden die het Autismecafé organiseren zijn vrijwilligers. Voor financiering van het autismecafé zijn we afhankelijk van sponsors en giften.

Wilt u het Autismecafé ondersteunen? Dan kan dat door een gift over te maken op bankrekeningnummer NL39 SNSB 0706 0704 10 ten name van Stichting Autismecafé Assen. Alvast hartelijk dank daarvoor!