Wat is Autismecafé

Het Autismecafé Assen is een ontmoetingsplek voor ouders van kinderen of jongeren met autisme. Het ontmoeten van andere ouders is prettig. Je ziet dat je niet de enige bent, er is begrip voor je situatie en je kunt ervaringen uitwisselen. Ook andere bezoekers zijn van harte welkom, zoals mensen zonder autisme, mensen met autisme, familieleden, vrienden en hulpverleners.

De werkgroepleden die het autismecafé organiseren doen dit op vrijwillige basis. Het autismecafé wordt 5 keer per jaar georganiseerd rondom een bepaald thema. Bij ieder thema worden gasten en/of ervaringsdeskundigen gezocht die over het thema spreken. Hanneke Kappen is gespreksleider en weet bezoekers van het café te binden. Hanneke zorgt per avond voor een welbekende muzikale omlijsting (trouwe bezoekers weten dit inmiddels). Bezoekers geven terug een vertrouwde sfeer te ervaren waar een ieder zich snel thuis voelt.

Iedere thema avond zijn er ook vrijwilligers aanwezig van: NVA, Balans, Autisme Expertise Netwerk Drenthe en van MEE Drenthe. Bezoekers kunnen documentatie meenemen en vragen stellen.