I.v.m. het Coronavirus hebben wij helaas besloten om het Autismecafé met het thema: Autisme en onderwijs te annuleren.

26 maart 2020

We hebben de intentie om dit Autismecafé op een later moment in te halen, zodra hier meer over bekend is zullen we u informeren!

Autisme en onderwijs

Op donderdag 26 maart a.s. is er weer een Autismecafé, deze keer staat het thema: Autisme en Onderwijs centraal.

Gespreksleider Hanneke Kappen spreekt met:

  • Gerrit Keuning, consulent passend onderwijs/samenwerkingsverband. Het zien en benutten van kansen en mogelijkheden om een zo effectief mogelijk passend onderwijsaanbod voor elke leerling te regelen, daar staat Gerrit voor.
  • Richard van de Burgt, mede-eigenaar NnU en docent bij VSO De Ambelt. Richard weet veel van het geven van onderwijs op maat en hij weet wat belangrijk is in het onderwijs met betrekking tot autisme.

Het onderwijs is een jaarlijks terugkerend thema bij het Autismecafé Assen. Binnen het passend onderwijs zijn er nog stappen te zetten waar het om autisme gaat. Scholen hebben een zorgplicht om de juiste ondersteuning in te zetten en aanpassingen te doen. Lang niet altijd gaat dit goed en nog (te) vaak vallen er daardoor leerlingen uit. Het aantal thuiszitters is het afgelopen jaar wederom niet afgenomen.

De vraag rijst: Waarom is passend onderwijs ‘een leerling laten passen op een bepaalde school’ in plaats van ‘een school passend maken voor elke leerling’?

Goede ondersteuning op een school betekent altijd maatwerk, want elke leerling met autisme is immers anders. Om tot maatwerk te komen is goede communicatie tussen ouders, school, en leerling essentieel.

Bent u ook benieuwd naar positieve verhalen en mogelijkheden binnen het onderwijs? Of loopt u tegen vragen aan? Bezoek dan op donderdag 26 maart a.s. het Autismecafé Assen.

U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur (aanvang 20.00 uur) in MFA Het Schakelveld, Witterhoofdweg 1a te Assen. De toegang is gratis, voor de koffie en thee vragen wij een vrijwillige bijdrage van 2 euro.

Dit Autismecafé wordt mede mogelijk gemaakt door Stila, Stimuleringsfonds Leefbaarheid Assen en door Ouders & Onderwijs.

Graag tot ziens!

Werkgroep Autismecafé Assen